Program S.O.S. – Dohoda o zrážkach zo mzdy

Program S.O.S. – Dohoda o zrážkach zo mzdy

Jedným z krokov, ktoré je potrebné vykonať, aby ste sa do programu S.O.S zapojili, je vyplnenie a podanie dokumentu „Dohoda o zrážkach zo mzdy“ na príslušnom finančnom oddelení Vášho útvaru.

Nižšie nájdete formulár, ktorý po vyplnení vygeneruje tlačivo, ktoré následne v dvoch kópiách (jedna pre Vás), odovzdávate na finančnom oddelení podľa Vašej príslušnosti k útvaru. V prípade, že chcete súbor vyplniť manuálne, šablóna je dostupná na stiahnutie nižšie.

Dohoda o zrážkach zo mzdy – Program S.O.S

Formulár žiadnym spôsobom neukladá vaše osobné údaje. Všetky údaje, ktoré vyplníte vo formulári budú použité výlučne na vygenerovanie dokumentu a po vygenerovaní dokumentu ďalej neexistujú v našich systémoch. Po vyplnení formuláru a kliknutí na tlačidlo „Vygenerovať a stiahnúť“ sa automaticky začne sťahovanie vygenerovaného súboru.

Formulár na vyplnenie tlačiva „Dohoda o zrážkach zo mzdy“